BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1

Dom Pomocy Społecznej
ul. Rozrywka 1, 31-419 KrakówDom jest stacjonarną jednostką organizacyjną pomocy społecznej przeznaczoną dla 60 osób dorosłych obojga płci, uzależnionych od alkoholu.

Zapraszamy na naszą stronę internetową: https://dps.mcpu.krakow.pl/

 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. Informacja zostanie udostępniona w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku.

Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1, 31-419 Kraków, tel. 12 411-94-00, e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl