BIP MJO - Centrum Administracyjne Nr 1

Centrum Administracyjne Nr 1
w Krakowie

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5

 

REGON 000700482 , NIP 676-10-71-318

e-mail: dd1@pro.onet.pl

tel/fax 12 422 41 67, tel. 12 422 38 61

 

Z dniem 1 września 2012r. uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LIV/760/12 z dnia 12 września 2012r  Dom Dziecka Nr 1 przy ul. Krupniczej 38 w Krakowie działający w formie placówki opiekuńczo-wychowawczej został przekształcony na Centrum Administracyjne Nr 1 z siedzibą przy ul. Dunajewskiego5, w Krakowie obsługujące następujące placówki opiekuńczo-wychowawcze:

1) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Sobieskiego 10/5 w Krakowie Tel. 12 423 32 73

2) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Zyblikiewicza 5/111 w Krakowie Tel.12 421 14 25

3) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Św. Teresy 16/7 w Krakowie Tel.12 623 70 20

4) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Piłsudskiego 9/5 w Krakowie Tel.12 421 31 57

5) Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przy ul. Św. Gertrudy 2/3 w Krakowie Tel. 12 422 50 11

 

Centrum zapewnia obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną nad pięcioma placówkami opiekuńczo-wychowawczymi (j.w.)

Przedmiotem działalności Placówek obsługiwanych przez Centrum jest zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, rozwojowych w tym emocjonalnych, społecznych i religijnych dzieciom i młodzieży, w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu.

 


 

Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Centrum Administracyjnego Nr 1. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.