BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7

Biuletyn Informacji Publicznej
Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7
w Krakowie

                      Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona
w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Jesteśmy placówką integracyjną, w której panuje przyjazna atmosfera.

      Każdy uczeń ma tu szansę ujawnić swoje mocne strony, zrealizować pasje i odnieść sukces.
Działania szkoły nastawione są na zintegrowanie uczniów oraz na włączenie dzieci z grup dyspanseryjnych w społeczność szkolną.
Tradycyjnie służy temu wiele ogólnoszkolnych imprez:

  • krótkie wyjazdy integrujące uczniów i uczących;
  • Festyn Maltański, impreza, która integruje społeczność szkolną oraz lokalną, pozwala zaprezentować osiągnięcia szkoły w wielu dziedzinach;
  • Szkolny Festiwal Kulturalny z przewodnią ideą "Każdy człowiek może znaleść taką dziedzinę, w której jest bardzo dobry".

      W programie szkoły uwzględniono poszerzony program języka angielskiego; duży nacisk kładzie się również na wdrażanie technologii informacyjnej.

 

Charakter szkoły: publiczna
Rodzaj szkoły: przedszkole z oddziałami integracyjnymi, szkoła podstawowa z oddziałami integracyjnymi
Liczba oddziałów: 36