BIP MJO - Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

ul. Ułanów 9

31-450 Kraków

 

tel.: 12 617 88 88 - centrala

tel.: 12 617 88 46 - sekretariat

fax.: 12 410 43 90

e-mail: sekretariat@zeo.krakow.pl

 

 

 

 

Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie został powołany uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXXII/916/09 z późn. zm. z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Zachód w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz likwidacji jednostek budżetowych: Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Południe i Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków - Wschód.

 

Do głównych zadań Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie należy prowadzenie obsługi finansowo-księgowej oraz administracyjno-gospodarczej 72 szkół podstawowych, 4 zespołów szkół ogólnokształcących, 2 zespołów szkół ogólnokształcących sportowych, 2 zespołów szkół, 1 liceum ogólnokształcącego, 6 zespołów szkół specjalnych, 7 zespołów szkolno – przedszkolnych, 108 przedszkoli oraz 1 specjalnego ośrodka szkolno - wychowawczego

 

 

Akttualne zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie wykazu szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków objętych obsługą Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie znajduje się w dziale Prawo.

 

 

 

 

Zapraszamy również na stronę internetową Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie

 www.zeo.krakow.pl

 

 

 

 

 


 Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.