BIP MJO - Centrum Młodzieży

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana


Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie - największy młodzieżowy dom kultury w Małopolsce - to publiczna placówka wychowania pozaszkolnego działająca w systemie edukacji narodowej. Od 1952 roku wspieramy krakowskie szkoły oraz rodziców w mądrym, twórczym zagospodarowywaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży: rozwijaniu zainteresowań, pielęgnowaniu pasji, poszukiwaniu talentów.

 

Łącznie prowadzimy ponad 250 stałych grup zajęciowych: artystycznych, edukacyjnych i sportowych. W naszej ofercie znajdziecie m.in. zajęcia muzyczne, taneczne, plastyczne, teatralne, filmowe, sportowe, naukowe czy z zakresu edukacji obywatelskiej. Uczestniczy w nich tygodniowo ponad 4000 dzieci i młodzieży z całego Krakowa. Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli-instruktorów, a udział w nich jest bezpłatny: uczestnicy płacą jedynie składkę na potrzeby pracowni i niezbędne materiały.

 

Organizujemy także różnego rodzaju imprezy artystyczne, naukowe i sportowe oraz szeroką ofertę atrakcji na czas ferii zimowych i wakacji. W ramach programu „Edukacja patriotyczna dla szkół Krakowa” przeprowadzamy m.in. akcję „Młodzież pamięta” oraz „Paradę Szkolnych Patronów”. Staramy się kształtować świadome postawy obywatelskie wśród dzieci i młodzieży (np. samorządowy projekt „Uczeń – Obywatel”). Informacja Młodzieżowa CM wspiera młodych ludzi w rozwoju i planowaniu przyszłości. Udostępniamy dane dotyczące szkół, wyższych uczelni, zajęć pozalekcyjnych, nauki i pracy za granicą, wolontariatu. Od lat współpracujemy też z międzynarodowymi partnerami – m. in. z Bułgarii, Czech, Finlandii, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Włoch. Organizujemy wymiany młodzieży, warsztaty, konferencje i szkolenia.

 

To u nas działa znane chyba wszystkim krakowianom kino studyjne Paradox (rok zał. 1956), od lat konsekwentnie budujące swój niekomercyjny i edukacyjny profil repertuarowy.

 

 

Więcej informacji: http://cmjordan.krakow.pl