BIP MJO - Żłobek Nr 2


Biuletyn Informacji Publicznej

Żłobka Samorządowego nr 2

ul. Piastowska 47, 30-067 Kraków
budynek DS "PIAST"
tel. 12-637-50-09
  e-mail: zlobeknr2@wp.pl
 
 

 

 
 
 
 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Żłobka. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.