BIP MJO - Krakowskie Forum Kultury


 

   


Krakowskie Forum Kultury rezydujące w kamienicy Lamellich przy ul. Mikołajskiej 2 stawia sobie za cel upowszechnianie i ochronę kultury. Propozycje programowe adresowane są przede wszystkim do społeczności lokalnej i mieszkańców

Krakowa, których chcemy zachęcić do współuczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, koncertach, wystawach, projektach artystycznych i imprezach plenerowych, organizowanych i koordynowanych przez instytucję, która kontynuuje

misję i tradycje Śródmiejskiego Ośrodka Kultury działającego w tym miejscu nieprzerwanie od 7 grudnia 1979 r.

 

Krakowskie Forum Kultury to instytucja zajmująca się projektami interdyscyplinarnymi, skierowanymi do zróżnicowanych grup wiekowych, które łączą naukę o kulturze jak i jej upowszechnianie, edukację artystyczną i estetyczną

oraz działalność wystawienniczą i wydawniczą. Pod kuratelą KFK działają także kluby, znajdujące się w trzech śródmiejskich dzielnicach Krakowa:


Dzielnica I Stare Miasto:

• Klub Kazimierz (ul. Krakowska 13),

• Ośrodek Dokumentacji i Inicjatyw Artystycznych „Piwnica pod Baranami” (Rynek Gł. 25),

 

Dzielnica II Grzegórzki


• Klub Strych (ul. Masarska 14),

 

Dzielnica III Prądnik Czerwony


• Klub Malwa (ul. Dobrego Pasterza 6),
• Klub Olsza (ul. Stanisława ze Skalbmierza 7).

 

 


 

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony domowej