BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących im. Janusza Korczaka

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących w Krakowie

im. Janusza Korczaka

Logo SOSW Grochowa Kraków


 

 

Budynek główny SOSOW Grochowa Kraków

 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.soswgrochowa.pl

 

 


 

Informacje nie opublikowane w BIP podlegają udostepnieniu w trybie na wniosek. w tym celu należy złożyć pisemny wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.