BIP MJO - Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących" w Krakowie

Biuletyn Informacji Publicznej 

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie

(do 31.08.2019 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego – zarchiwizowana strona BIP SOSWO)

 

 

Logo Zespołu w jednym znaku graficznym symbolicznie łączy osoby z niepełnosprawnością wzroku ze szkołą i Krakowem. Elementem centralnym jest niebieska tarcza szkolna, na białym tle kojarzona z barwami Miasta. Wewnątrz tarczy znajduje się litera K zwieńczona koroną, nawiązująca do monogramu Kazimierza Wielkiego na drzwiach Katedry Wawelskiej. Na tle białej litery czarny piktogram osoby niewidomej. Wokół tarczy nazwa placówki, a u podstawy adres, gdyż w powszechnej świadomości Tyniecka funkcjonuje często jako synonim Zespołu.

 

Zapraszamy również na stronę internetową Zespołu

 

 

 

Informacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Zespołu. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.