BIP - Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o.

Agencja Rozwoju Miasta Inwestycje Sp. z o.o. 


 

ul. Królewska 57

30-081 Kraków

NIP: 6751698978

REGON: 382850573

KRS: 0000779952

tel. 12 293 45 90

e-mail: biuro@arminwestycje.pl
www.arminwestycje.pl 

 

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000779952.

Kapitał zakładowy: 170.000,00 zł.

Zarząd Spółki:

dr Jan Pamuła - Prezes Zarządu