BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego

 

Biuletyn Informacji Publicznej

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8

w Krakowie

 

 

UWAGA !!!!

Informacje publiczne nie publikowane w BIP podlegają udostępnieniu
w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemmny wniosek
w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w terminie
14 dni od daty złożenia wniosku.

Zapraszamy również do naszego serwisu domowego:
www.xviiilo.krakow.pl