BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

 
Zapraszamy do serwisu BIP

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 53

w Krakowie

 

 

 

 

Nasza szkoła powstała na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie założenia publicznego Gimnazjum nr 82 w Krakowie i utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie. Od roku szkolnego 2010/2011- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 53 obejmuje: Szkołę Podstawową nr 51 z długoletnią tradycją i Gimnazjum nr 82 - młode, ale ambitne. W obrębie Zespołu działają również oddziały przedszkolne. Nasza szkoła ma wyjątkowy charakter, stanowi o tym kameralność, swoisty klimat Bronowic oraz rozległe tereny zielone wokół budynku. Czynniki te mają duży wpływ na zapewnienie naszym wychowankom bezpieczeństwa, przyjaznej atmosfery oraz stworzenie im warunków wspomagających wszechstronny rozwój z uwzględnieniem indywidualnych możliwości każdego ucznia. Wykwalifikowana i ciągle doskonaląca się kadra pedagogiczna wspomaga uczniów w procesie samodzielnego i świadomego zdobywania wiedzy, a także w kształtowaniu właściwej postawy moralnej, opartej na wartościach uniwersalnych oraz tradycji.

 

 

GODZINY OTWARCIA:

 

 

Sekretariat szkoły:

czynny w godzinach 7.45 - 15.45

telefon/fax: 12 6370950

Adres e-mail szkoły:

zso53@edukonekt.pl

 

 

 

Dyżur Dyrektora:

Poniedziałek 14.15 - 15.00

Piątek 13.00 - 14.30

 

Dyżur Zastępcy Dyrektora:

Wtorek 14.30 - 16.00

Środa 10.00 - 12.00

 

Sekretariat uczniowski

Wtorek 07.00 - 15.00

Czwartek 12.45 - 16.45

Piątek 07.00 - 15.00

 

 

 

 


Zapraszamy również do naszego serwisu domowego

www.zso53.krakow.pl

 

 


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć wniosek w Sekretariacie Szkoły. Informacja zostanie udostępniona w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.