BIP MJO - Nowohuckie Centrum Kultury

Nowohuckie Centrum KulturyNowohuckie Centrum Kultury jest obecne na mapie kulturalnej Krakowa od 1983 roku. Swoją ofertę programową kieruje do dzieci, młodzieży i dorosłych – przede wszystkim mieszkańców dzielnicy, lecz także Krakowa oraz całego regionu.

Podstawowym celem Nowohuckiego Centrum Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości.

Do zadań NCK jako instytucji kultury należy:

 1. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 2. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,

 3. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,

 4. rozpoznawanie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,

 5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnienie dóbr kultury.

Nowohuckie Centrum Kultury na określonych zasadach:

 • organizuje spektakle, konkursy, wystawy, odczyty, spotkania autorskie, wypożyczanie książek i pokazy dzieł sztuki, prowadzi zespoły artystyczne, kursy tańca towarzyskiego, kluby artystyczne, kursy oświatowe, zespoły muzyczne, zajęcia plastyczne,

 • prowadzi naukę języków obcych,

 • prowadzi impresariat artystyczny,

 • organizuje imprezy rozrywkowe,

 • prowadzi działalność wydawniczą, świadczy usługi poligraficzne, fotograficzne, fonograficzne, filmowe, plastyczne oraz inne,

 • prowadzi działalność politechniczną,

 • prowadzi sprzedaż dzieł sztuki, artykułów użytku kulturalnego,

 • realizuje imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe),

 • świadczy usługi gastronomiczne,

 • prowadzi działalność gospodarczą.

Nowohuckie Centrum Kultury stara się co roku, odpowiadając na potrzeby uczestników, tworzyć nowe formy działalności.

Nowohuckie Centrum Kultury jest instytucją artystyczną.

Życzymy wszystkim uczestnikom korzystającym z działalności naszej placówki spełnienia oczekiwań i marzeń.


Dyrektor: Zbigniew Grzyb

Zastępca Dyrektora: Konrad MuzykZapraszamy również do naszej strony domowej: http://www.nck.krakow.pl


Informacje publiczne nie opublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej wniosek w Sekretariacie NCK. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.