BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa


 

 


ul. Centralna 53
31-586 Kraków
tel. (centrala): 12 616-7000
fax: 12 616-7417
email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

http://www.zdmk.krakow.pl


 ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA zamknięty dla bezpośredniej obsługi klienta.

 

Od najbliższego poniedziałku, tj. 16 marca, wszystkie lokalizacje oraz budynki Zarządu Dróg Miasta Krakowa będą dostępne wyłącznie dla pracowników. Prosimy, by załatwianie spraw urzędowych odłożyć w czasie.

 

Prosimy aby wszelkie dokumenty i wnioski do Zarządu Dróg Miasta Krakowa składać elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie specjalnej koperty do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do ZDMK w 3 poniższych lokalizacjach:

 

 

ul. Centralna 53

os. Złotej Jesieni 14

ul. Reymonta 20 (Biuro Strefy Płatnego Parkowania)

 


W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

 


Uchwała nr XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.