BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Zarząd Dróg Miasta Krakowa


 

 


ul. Centralna 53
31-586 Kraków
tel. (centrala): 12 616-7000
fax: 12 616-7417
email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

http://www.zdmk.krakow.pl


 

 

Funkcjonowanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa od 1 czerwca 2020 r.

 

• Oddział I – os. Złotej Jesieni 14 – cały czas będzie możliwość pozostawienia korespondencji w specjalnie przygotowanym pojemniku w pobliżu wejścia do budynku. Dziennik Podawczy pozostaje zamknięty dla bezpośredniej obsługi. Od 1 czerwca będzie jednak możliwość spotkania z pracownikiem ZDMK – po wcześniejszym, telefonicznym lub mailowym, ustaleniu terminu. Spotkania od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:30 do 11:00 oraz od 11:30 do 13:30.

 

• Oddział II – ul. W. Reymonta 20 – Od 1 czerwca Biuro Strefy Płatnego Parkowania będzie czynne od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8:00 do 18:00 (obsługa klienta), natomiast infolinia od 8:00 do 16:00. Obecnie Biuro SPP czynne jest od poniedziałku do piątku (w dni robocze) od godz. 8:00 do 15:00. Przed wejściem znajduje się również pojemnik przeznaczony na korespondencję z urzędem.

 

• Siedziba główna – ul. Centralna 53 – Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30 – 11:00 oraz 11:30 – 13:30.

Mieszkańcy mają możliwość złożenia pisma (czynne będzie jedno okienko do obsługi), jak i spotkania z pracownikiem ZDMK (np. w celu omówienia projektu) po wcześniejszym, telefonicznym bądź mailowym, ustaleniu terminu.

 

Do dyspozycji mieszkańców pozostają specjalne skrzynki znajdujące się w pobliżu wejścia do budynku, w których można zostawić korespondencję.

 

 

Jednocześnie, zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum i korzystanie z możliwości załatwiania spraw przez Internet. Wnioski i dokumenty można składać elektronicznie: sekretariat@zdmk.krakow.pl lub strefa@zdmk.krakow.pl. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sprawę można załatwić przez ePUAP, a także telefoniczne – 12 616 70 00 lub 12 616 75 55 lub 12 616 71 77.

 


W związku z podjęciem w dniu 29 sierpnia 2018 r. Uchwały Nr CVIII/2809/18 Rady Miasta Krakowa w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r. poz. 5920) informujemy, iż z dniem 1 listopada 2018r. zmianie ulega nazwa jednostki na Zarząd Dróg Miasta Krakowa.

 


Uchwała nr XXI/341/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/594/08 Rady Miasta z dnia 9 lipca 2008 roku w sprawie reorganizacji jednostki budżetowej Krakowski Zarząd Komunalny w Krakowie, zmiany jej nazwy i nadania statutu oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.