BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-03-19 Komunikat dotyczący odpustów na ul. Prostej oraz ul. Poległych w Krzesławicach

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w związku z wprowadzeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na dynamiczny rozwój obecnej sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19,

Metka i dziennik zmian2020-03-18 Komunikat o odwołaniu tradycyjnego odpustu

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w związku z wprowadzeniem na terytorium RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz z uwagi na dynamiczny rozwój obecnej sytuacji w Polsce i na świecie związanej z rozprzestrzenianiem się choroby COVID – 19,

Metka i dziennik zmian2020-03-18 Uchylenie uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej w Krakowie oraz w sprawie lokalizacji pomnika

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje, że zostały uchylone uchwały w sprawie wzniesienia pomnika Armii Krajowej w Krakowie oraz w sprawie lokalizacji pomnika. W związku z powyższym wszelkie dotychczasowe ustalenia w przedmiocie formy i miejsca budowy przedmiotowego pomnika nie są prawnie obowiązujące.

Metka i dziennik zmian2020-03-05 Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki.

W dniach 12 marca – 3 kwietnia 2020 roku udostępniony zostaje elektroniczny formularz konsultacyjny, służący zadaniu pytań, zebraniu ogólnych wniosków i opinii odnośnie zamierzania inwestycyjnego. Zachęcamy do wypowiedzenia się (link: https://zdmk.typeform.com/to/goQ4i1)

Metka i dziennik zmian2020-02-26 Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2020r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 24 marca 2020 r. w odniesieniu do lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji