BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Wyszukiwanie ogłoszeń i komunikatów aktualnie publikowanych

W celu wyszukania ogłoszeń i komunikatów archiwalnych skorzystaj z dedykowanej strony Archiwum Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa w BIP MK

Komunikaty i ogłoszenia Zarządu Dróg Miasta Krakowa kanał rss

Metka i dziennik zmian2020-06-24 Zarząd Dróg Miasta Krakowa ogłasza aukcję na najem lokali użytkowych, która zostanie przeprowadzona w dniu 24.07.2020 r. w odniesieniu do lokali użytkowych ujętych w wykazach lokali przeznaczonych do wynajęcia w trybie aukcji

Dokumenty stanowiące ofertę przystąpienia do aukcji na najem lokali użytkowych (zgodnie z wykazem dotyczącym przedmiotowego zagadnienia) należy składać

Metka i dziennik zmian2020-05-08 Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje o zakończeniu konsultacji społecznych dotyczących budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki.

W dniu 4 maja 2020 roku zostały opublikowany raport z konsultacji społecznych zadania pn. “Budowa drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki”.