Okres programowania 2014-2020

Projekty inwestycyjne w dziedzinie:

 • Transportu:
 1. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną
 2. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie
 3. Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie
 4. Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa
 5. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie
 6. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Nowohuckiej wraz z budową ścieżki rowerowej od ul. Obrońców Krzyża do ul. Bulwarowej wzdłuż ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie
 7. Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie
 8. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź P+R – Bieżanów w Krakowie
 9. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź P+R – Kurdwanów w Krakowie
 10. Budowa parkingu w systemie „parkuj i jedź P+R – Mały Płaszów w Krakowie
 11. Studium wykonalności budowy szybkiego, bezkolizyjnego transportu szynowego w Krakowie
 12. Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej
 13. Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 14. Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa
 15. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zakopiańskiej na odcinku od pętli tramwajowej w Łagiewnikach do przystanku tramwajowego ptzy ul. Siostry Faustyny
 16. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie 
 17. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Babińskiego i Skotnickiej od ul. Bunscha do ul. Trockiego w Krakowie
 18. Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie
 19. Rozwój systemu informacji dla podróżujących na obszarze Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego
 20. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa
 21. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie
 22. Rozbudowa ul. Krzyżańskiego w Krakowie
 23. Przebudowa stacji kolejowej SKA „Kraków Swoszowice” wraz z budową parkingu typu Park & Ride
 24. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik
 25. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż al. 29 Listopada na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Opolskiej
 26. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem P&R Bronowice oraz terminalem autobusowym
 27. Zakup 50 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych do obsługi systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie
 • Kultury:
 1. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego 
 2. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki
 3. Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
 4. Muzeum Podgórza - oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa - adaptacja nieruchomości przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1
 5. Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego
 6. Restauracja wraz z adaptacją obiektu fortecznego na siedzibę podmiotów kultury na bazie nieruchomości zabudowanej Fortem Nr 52 Borek
 7. Modernizacja sali widowiskowej NCK w celu dostosowania istniejącej infrastruktury do nowego programu
 • Administracja:

      1. Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu
      2. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

      3. Nowe usługi w Elektronicznym Centrum Obsługi (ECO), elektroniczne archiwum i rejestry publiczne

 • Ochrona środowiska:

      1. Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10

      2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

      3. Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa

      4. Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

      5. Przystosowanie Pawilonu przy Polanie Lea w Krakowie na ośrodek edukacji ekologicznej

      6. Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie

      7. Termomodernizacja NCK - poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację instalacji oświetleniowej i system zarządzania energią

      8. Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie

      9. Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

    10. Rozbudowa i automatyzacja linii technologicznej sortowni odpadów komunalnych Barycz w Krakowie

    11. Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej

    12. Termomodernizacja Klubu Kultury „Mydlniki”

    13. Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

    14. Utworzenie Parku Reduta

    15. Termomodernizacja zabytkowego budynku d. zbrojowni przy ul. Rakowickiej 22 w Krakowie w ramach adaptacji na centrum wystawienniczo-edukacyjne Muzeum Fotografii w Krakowie

    16. Głęboka modernizacja Żłobka Samorządowego nr 14 w Krakowie ul. Sienkiewicza 24

    17. Termomodernizacja budynków przychodni zdrowia w Krakowie

 

 • Rewitalizacja

      1. Park Zabłocie - Stacja Wisła

      2. Spotkajmy sie na podwórku - Rewitalizacja wnętrz kwartałów zabudowy na terenie Nowej Huty

      3. Rewitalizacja przestrzeni (podwórza) położonej pomiędzy budynkami przy ul. Józefińskiej 24, 24a i 30 oraz Limanowskiego 13 i 15

      4. Klaster Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów poprzemysłowych w Krakowie przy ul. Zabłocie 20-22

      5. Rewitalizacja i adaptacja zachowanych zabytkowych części Fortu 52 A „Łapianka” wraz z rozbudową w celu utworzenia Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego w Krakowie

      6. Rewitalizacja Kamieniołomu Libana

      7. Przywrócenie funkcji publicznych zdegradowanym obszarom NCK al. JPII

      8. Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1