Okres programowania 2014-2020

Projekty inwestycyjne w dziedzinie:

 • Transportu:
 1. Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną
 2. Zakup niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów oraz stacjonarnych automatów KKM do sprzedaży biletów, w celu obsługi linii aglomeracyjnych
 3. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Wielickiej wzdłuż ulic: Teligi i Ćwiklińskiej w Krakowie
 4. Rozbudowa ulicy Igołomskiej w Krakowie
 5. Rozbudowa al. 29 Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granicy miasta Krakowa
 • Kultury:
 1. Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego 
 2. Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na potrzeby nowoczesnego muzeum nauki i techniki
 3. Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie
 • Administracja:

      1. Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu
      2. Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

 

 •   Ochrona środowiska

      1. Ocieplenie i wymiana stolarki budynku użyteczności publicznej przy Al. Powstania Warszawskiego 10

      2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

      3. Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa