Projekt: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość: 16 428 992,83 PLN

 

Wartość dofinansowania: 7 856 581,65 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych

 

Realizacja: 2015.12.21 do 2020.02.29

 

Opis projektu

Głównym celem w ramach działania jest zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na realizowanie świadczeń zdrowotnych w Krakowie, której potencjalny efekt będzie znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki poprzez poprawę dostępu do słuzby ochrony zdrowia mieszkańców.

Zgodnie z w.w. założeniami projekt zakłada oszczędność energii i wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną na terenie Krakowa.

Projekt zakłada, że 34 budynki przeznaczone na realizację świadczeń zdrowotnych zostaną poddane kompleksowej termomodernizacji . Termomodernizacja obejmie zmiany zarówno w systemach ogrzewania i wentylacji, jak i strukturze budynku oraz instalacjach doprowadzających ciepłą wodę. Zakres Termomodernizacji, podobnie jak jej parametry techniczne i ekonomiczne, określane są poprzez przeprowadzone audyty energetyczne.

Projekt będzie skutkować redukcją CO2 i będzie obejmował docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana i regulacja bądź regulacja wew. instalacji CO.