Projekt: Rozbudowa ulicy Myślenickiej w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 20 386 617,17 PLN

 

Wartość dofinansowania: 14 523 424,59 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 2015.12.01 – 2020.12.31

 

Opis projektu

Projekt obejmuje rozbudowę odcinka ulicy od ronda przy zjeździe z autostrady A-4 do skrzyżowania z ulicami Niewodniczańskiego i Krzyżańskiego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową skrzyżowań z ulicami: Warszewicza, Morozewicza, Merkuriusza Polskiego, Siarczanogórską, Siarczki, Szybisko, Sawiczewskich, Niewodniczańskiego. Ponadto zakres projektu obejmie między innymi przebudowę sygnalizacji świetlnej, oświetlenia ulicznego. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy standardów podróżowania mieszkańców Krakowa oraz Gmin ościennych wraz z dostosowaniem infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych