Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego P+R/B+R Rząska-Mydlniki-Wapiennik

 

Program: RPO WM 2014-2020, Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

 

Okres realizacji: 2019.06.28 – 2021.03.31

 

Wartość ogółem: 11 618 975,92 zł.

Dofinansowanie: 5 944 041,25 zł.

 

Zintegrowany węzeł przesiadkowy Rząska-Mydlniki-Wapiennik połączy transport indywidualny, autobusową komunikację miejską i aglomeracyjną oraz pozamiejską kolej i transport rowerowy. Powstanie pętla autobusowa wraz z infrastrukturą obsługi pasażerów, zaplecze dla kierowców, zespoły stojaków rowerowych (łącznie 24 stanowiska), miejsca parkingowe (łącznie 81, w tym stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych). Do węzła włączona zostanie istniejąca stacja kolejowa.