Projekt: Termomodernizacja obiektów Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 1 452 817,15 PLN

 

Wartość dofinansowania: 684 525,85 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Inwestycji

 

Realizacja: 2017.03.15 – 2017.12.15

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie głębokiej modernizacji energetycznej 3 budynków należących do zespołu Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”. W ramach projektu zostaną docieplone przegrody, wymieniona stolarka, zmodernizowane instalacje c.o. i c.w.u.

Budynki oraz zakres prac objętych projektem:

1.Budynek Główny Centrum Kultury „Dworku Białoprądnickiego” – 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2:

-Ocieplenie stropu nad parterem

-Wymiana okien

-Wymiana drzwi

-Modernizacja instalacji c.w.u.

2.Oficyna Zachodnia Centrum Kultury „Dworku Białoprądnickiego” – 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2:

-Ocieplenie ścian wewnętrznych od strony pomieszczeń nieogrzewanych;

-Strop nad parterem;

-Wymiana okien;

-Wymiana drzwi;

-Modernizacja instalacji c.w.u.;

-Modernizacja instalacji c.o.

3.Oficyna Wschodnia Centrum Kultury „Dworku Białoprądnickiego” – 31-221 Kraków, ul. Papiernicza 2:

- Modernizacja c.w.u.

-Ocieplenie stropu nad parterem

- Ocieplenie ścian wewnętrznych od strony pomieszczenia nieogrzewanego

- Wymiana okien

- Wymiana drzwi

- Modernizacja instalacji c.o.

W efekcie realizacji inwestycji nastąpi wzrost efektywności energetycznej/ oszczędność energii końcowej o 35,38%, obniżenie emisji pyłów (PM 10 i PM 2,5) o 36,69% oraz redukcja emisji CO2 na poziomie 32,10 %.