Projekt: Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wielickiej na odcinku od ul. Rożena Jaksy do ul. Teligi w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 1 266 993,96 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 076 944,84 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 2016.10.17 – 2018.05.21

 

Opis projektu

Projekt jest zlokalizowany w pd-wsch. cz. Krakowa w Dzielnicy XII. Przebieg ścieżki oraz chodnika dostosowano do terenu istniejącego. Ścieżka rowerowa i chodnik będą powiązane:

• z istniejącym chodnikiem i ścieżką rowerową, znajdującą się od strony pd-wsch. projektowanej ścieżki, za skrzyżowaniem ul. L. Teligi z ul. J. Kurczaby,

• z istniejącą jezdnią asfaltową za skrzyżowaniem z ul. Bieżanowską dochodzącą do ul. W. Rożena, zlokalizowaną od strony płn-zch przedmiotowej ścieżki wraz z chodnikiem.

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej i przebudowę chodnika położonego w pasie drogowym ul. Wielickiej w miejscu istniejącego chodnika o nawierzchni asfaltowej oraz z płyt betonowych 50x50x7cm i 30x30x5cm.

Łączna dł. ścieżki wyniesie ok.1,52 km.

Nawierzchnia ścieżki będzie wykonana z betonu asfaltowego koloru szarego. Na dojazdach do skrzyżowań z drogami publicznymi oraz na długości peronów tramwajowych, a także na odcinkach skrzyżowań ścieżki z ciągiem pieszym zastosowano nawierzchnię ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego koloru czerwonego.

Nawierzchnia chodnika będzie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru szarego.

Przewidziano obniżenie krawężników w miejscach przecięcia z drogami oraz oznakowanie poziome, podnoszące bezpieczeństwo użytkowników i umożliwiające dobrą widoczność w nocy. Ścieżka dostępna będzie przez cały rok gdyż w okresie zimowym ścieżki rowerowe odśnieżane są na równi z ciągami pieszymi i jezdniami. Projekt spełnia wymogi CROW określone w Podręczniku do projektowania tras rowerowych. W zakresie sieci uzbrojenia terenu przewiduje się wymianę opraw i słupów oświetleniowych, zabezpieczenie istniejącej sieci rurami ochronnymi oraz przebudowa słupa teletechnicznego.