Projekt: Rozwój usług w ramach e-administracji świadczonych przez Urząd Miasta Krakowa dla obywateli i biznesu

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość:  5 781 767,11 PLN

 

Wartość dofinansowania: 2 567 523,61 PLN

 

Jednostka Realizująca:Wydział Organizacji i Nadzoru

 

Realizacja: 2015-12-23 do  2019-06-30

 

 

Opis projektu

 

Projekt składa się z trzech podstawowych elementów:

- Modernizacja istniejącego pomieszczenia serwerowni głównej oraz pomieszczenia UPS–ów UMK.

- Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa

- Portalu Podatkowego.

Niezbędnym elementem funkcjonowania systemów informatycznych jest bezawaryjna i ciągła praca serwerowni. Ze względu na wiek oraz stopień zużycia instalacji serwerownia ulegała coraz częstszym awariom, zakłócając tym samym ciągłość w dostępności do świadczonych e-usług. Konieczną stała się całkowita modernizacja pomieszczenia serwerowni, w tym m.in. systemu klimatyzacji, instalacji elektrycznej, pomieszczeń UPS, oświetlenie podstawowe oraz awaryjne oraz wykonanie instalacji sygnalizacji oraz automatycznego gaszenia w przypadku wykrycia pożaru w pomieszczeniach serwerowni.

Mając na uwadze świadczenie mieszkańcom usług na jak najwyższym poziomie w wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną dwie aplikacje informatyczne:

Systemu Zarządzania Majątkiem Gminy i Skarbu Państwa, który będzie polegał na budowie bazy danych o prowadzonych w Wydziale Skarbu Miasta (GS) postępowaniach dotyczących spraw z zakresu gospodarowaniem nieruchomościami. Aplikacja ta szybki dostęp do kompletnej informacji o aktualnych i historycznych danych o prowadzonych postępowaniach w stosunku do określonego obszaru gruntu. Ponadto umożliwi prowadzenie w formie cyfrowej zasobów nieruchomości, którymi gospodaruje PMK tj. zasobów GMK, Miasta Kraków (Miasta na prawach powiatu) i Skarbu Państwa. Dla mieszkańców i przedsiębiorców przełoży się na to na krótszy czas realizacji spraw załatwianych przez Wydział Skarbu Miasta.

Z kolei Portal Podatkowy zakłada wdrożenie 11 nowych usług elektronicznych dla podatników, które będą realizowane na najwyższym poziomie dojrzałości i będą miały charakter spersonalizowanych danych, dla podatników, którzy skorzystają z części logowanej portalu.