Projekt: Zwiększenie potencjału inwestycyjnego Małopolski poprzez budowę aktualnych rejestrów publicznych

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość: 17 117 197,84 PLN

 

Wartość dofinansowania: 15 405 477, 97 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Geodezji UMK

 

Realizacja: 2015.04.01 do 2019.12.31

 

Opis projektu

Obejmuje Cyfryzacja i poprawa jakości informacji przestrzennej oraz rejestrów publicznych w odniesieniu do poszczególnych jednostek:

- digitalizacja materiałów nieelektronicznych - digitalizacja dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK) w celu zaewidencjonowania we

wdrażanym systemie informatycznym (ZSOZ) wraz z udostępnianiem ich w ramach uruchamianych e-usług;

- prace przygotowawcze i rozwój cyfrowych systemów dla jednostek ewidencyjnych Krowodrza i Nowa Huta - rozwój cyfrowych rejestrów geodezyjnych w zakresie dostosowania danych dotyczących budynków do obowiązujących przepisów (Modernizacja). Na wybranych obrębach wymagane jest przetworzenie wraz z dostosowaniem posiadanych danych do obowiązujących przepisów w celu utworzenia cyfrowych rejestrów geodezyjnych.

Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych i zdolności rejestrów publicznych do wzajemnej wymiany danych:

- zakup i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Obsługi Zasobu (ZSOZ) do prowadzenia PZGiK, wraz z migracją danych i dostosowaniem do nowych przepisów.

- rozbudowa istniejącej infrastruktury aplikacyjno-sprzętowej Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP jako komponent lokalny) w celu zapewnienia jeszcze szerszego dostępu do informacji przestrzennej, integracji i interoperacyjności zbiorów danych MSIP oraz rozwój komponentu lokalnego MSIP, infrastruktury danych przestrzennych i integracji poprzez usługi z komponentem regionalnym MIIP i ogólnokrajowym GEOPORTAL (system informatyczny, infrastruktura, usługi danych przestrzennych, interfejsy wymiany danych zgodne z INSPIRE, wymiana danych wg nowego modelu pojęciowego GML). Rozbudowa infrastruktury MSIP o moduł kontrolujący przepływy pomiędzy serwerami www – Network Load Balancing. Zakup macierzy dyskowej (RAID) do gromadzenia danych w Hurtowni danych MSIP. Rozbudowa funkcjonalności portalu MSIP Obserwatorium o dalsze funkcjonalności – nowe serwisy mapowe, nowe widgety funkcjonalne portalu, funkcje edycyjne, komunikacji i logowania.

Rozbudowa Internetowego Serwera Danych Przestrzennych (ISDP).