Projekt: Budowa ścieżki rowerowej na odcinkach: od Klasztoru Sióstr Norbertanek do istniejącego odcinka ścieżki przy Moście Zwierzynieckim, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz od ul. Mirowskiej do granicy miasta Krakowa

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: : 5 032 931,95 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 870 332,70 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 11-04-2017 do 31-12-2018

 

Opis projektu

Projekt obejmuje budowę ścieżki rowerowej na 3 odcinkach: od klasztoru Sióstr Norbertanek do Mostu Zwierzynieckiego, od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej oraz wzdłuż drogi wojewódzkiej DW 780 do granicy Krakowa .Ponadto projekt przewiduje wybudowanie odwodnienia nowo powstałych ścieżek i ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie oświetlenia ciągu przy ul. Mirowskiej i drogi wojewódzkiej DW 780 oraz zabezpieczenie i usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną Łączna długość wybudowanych ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszorowerowych wynosi około 2,92 km Ścieżki projektowane i wykonywane są zgodnie ze Standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa.