Projekt: Termomodernizacja obiektów sportowych w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 4 456 172,20 PLN

 

Wartość dofinansowania: 970 964,16 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

Realizacja: 2016.06.06 – 2018.03.30

 

Opis projektu

W ramach projektu wyznaczono do termomodernizacji trzy z czterech części kompleksu KS Korona tj.: I etap projektu - budynek administracyjny wraz z łącznikiem (przewiązką) oraz II etap projektu - budynek basenu. Kompleks sportowy KS Korona powstał na przełomie lat 50 oraz 60 i choć był poddawany pewnym modyfikacjom i usprawnieniom, to główne elementy budynków zostały niezmienione. Dlatego tak istotne jest wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, które umożliwią wprowadzenie współczesnych standardów energetycznych oraz znacząco poprawią komfort i efektywność użytkowania tych obiektów.