Projekt: Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Miejskiej Kraków

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 22 568 560,39 PLN

 

Wartość dofinansowania: 12 674 803,73 PLN

 

Jednostka Realizująca: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

 

Realizacja: 2015.09.29 – 2019.12.31

 

Opis projektu

W ramach przedsięwzięcia przewidziana jest termomodernizacja 27 budynków oświatowych. Modernizacja energetyczna budynków obejmuje, w zależności od potrzeb, zgodnie z audytem energetycznym: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji CO, wymianę zasobników do ciepłej wody użytkowej, wykorzystanie OZE (jeden obiekt).

Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia niskiej emisji, co w sytuacji Krakowa ma bardzo istotne znaczenie.

Realizacja projektu spowoduje m.in.:

- redukcję emisji CO2 - 32,90%

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową dla budynków - 44,35 %

- redukcję emisji pyłów PM10 i PM2,5 - 44,65%.