Projekt: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Strzelców i Lublańskiej do estakady wraz z dostosowaniem tunelu łączącego ulice Brogi-Rakowicka do ruchu rowerowego w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: : 6 261 550,00 PLN

 

Wartość dofinansowania: 4 422 997,10 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 17-03-2017 do 28-12-2018

 

Opis projektu

Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy XIV Czyżyny, zakłada wykonanie i wyznaczenie w sumie ok. 2,11 km ścieżek rowerowych oraz tunelu pod torami przystosowanego dla osób z niepełnosprawnościami. Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej. Cele ogólne realizacji projektu obejmują:

• wzrost liczby dostępnych ścieżek rowerowych,

• zwiększenie komfortu podroży,

• poprawę bezpieczeństwa użytkowników,

• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego,

• wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki aktywnej.