Projekt: Termomodernizacja międzyszkolnych basenów pływackich w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 2 119 686,54 PLN

 

Wartość dofinansowania: 1 230 716,88 PLN

 

Jednostka Realizująca: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

 

Realizacja: 2016-05-13 do 2018-11-01

 

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji dwóch Międzyszkolnych Basenów Pływackich „Nowa Huta” na os. Kolorowym oraz „Śródmieście” przy ul. Francesco Nullo.

Zakres prac obejmuje m.in.: modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż kolektorów słonecznych (os. Kolorowe).

Dzięki realizacji projektu zwiększy się komfort cieplny w budynków, dzięki czemu zostaną stworzone optymalne warunki do świadczenia usług i pracy dla użytkowników obiektów. Zmniejszy się zużycie zużycie energii cieplnej oraz elektrycznej w budynkach oraz obniżone zostaną koszty ogrzewania.