Projekt:  Program ograniczania niskiej emisji dla Miasta Krakowa

 

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

 

Wartość: 8 564 752,00 PLN

 

 

Wartość dofinansowania: 7 057 439,20 PLN

 

 

Jednostka Realizująca: Wydział Kształtowania Środowiska UMK

 

 

Realizacja: 2016.10.01 do 2019.12.31

 

 

Opis projektu

 

Projekt stanowi wsparcie realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa i polegał będzie na udzielaniu dofinansowania do wymiany nieekologicznego systemu ogrzewania w gospodarstwach domowych. Interwencja w działaniu będzie skierowana na wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania a ich konieczność będzie wynikała z przeprowadzonej oceny energetycznej.

Wsparcie będzie udzielone na inwestycje oparte o źródła ciepła wykorzystujące paliwa gazowe oraz odnawialne źródła energii - pompy ciepła. Inwestycje te mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. W wyniku realizacji projektu zostaną wykorzystane urządzenia grzewcze charakteryzujące się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone Dyrektywą 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Oznacza to, iż dofinansowanie uzyskają również inwestycje polegające na podłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Zgodnie z wymaganiami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-220 przyznanie dotacji w ramach projektu zostanie poprzedzone oceną energetyczną danego budynku, która określi, czy podjęte w ramach realizacji projektu działania przyczynią się do uzyskania odpowiedniego wskaźnika efektywności energetycznej budynku (150 kWh/m2/rok dla domów jednorodzinnych oraz 135 kWh/m2/rok dla budynków wielorodzinnych), czy też konieczne będzie wykonanie modernizacji energetycznej budynku.