Projekt: Budowa ścieżki rowerowej od kładki na Wiśle łączącej Kazimierz z Ludwinowem wzdłuż ul. M. Konopnickiej do Ronda Matecznego, następnie wzdłuż ul. Kamieńskiego (wraz z kładką na ul. Kamieńskiego) w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: 21 045 977,38 PLN

 

Wartość dofinansowania: 17 370 081,93 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 16-11-2016 do 31-12-2019

 

Opis projektu

Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy XIII Podgórze, zakłada wykonanie i wyznaczenie w sumie ok. 5,25 km ścieżek rowerowych. Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej. Cele ogólne realizacji projektu obejmują:

• wzrost liczby dostępnych ścieżek rowerowych,

• zwiększenie komfortu podroży,

• poprawę bezpieczeństwa użytkowników,

• zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez przejęcie ruchu z transportu drogowego,

• wzbogacenie i uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej uprawianie turystyki aktywnej.