Projekt: Budowa linii tramwajowej KST etap III (os. Krowodrza Górka – Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej

 

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

Wartość: 378 914 203,93 PLN

 

Wartość dofinansowania: 151 233 429,65 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 2016-11-21 do 2020-12-31

 

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje między innymi:

- budowę nowej linii tramwajowej oraz przebudowę istniejącej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przystankami tramwajowymi i zatokami autobusowymi

- przebudowę pętli tramwajowej Krowodrza Górka oraz budowę pętli autobusowo-tramwajowej Górka Narodowa wraz z terminalem autobusowo-tramwajowym po zachodniej stronie planowanego węzła al. 29 Listopada z projektowaną ul. Iwaszki i parkingiem wielopoziomowym w systemie P&R

- budowę miejsc postojowych w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i skrzyżowania Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego oraz w rejonie pętli na Górce Narodowej

- budowę dwóch parkingów w systemie P&R w rejonie pętli tramwajowej Krowodrza Górka i przy skrzyżowaniu dróg w śladzie Trasy Wolbromskiej z ul. Pachońskiego

- budowę obiektów inżynierskich: tunelu w ciągu ul. Opolskiej, wiaduktu nad ul. Nad Sudołem, mostu na potoku Sudoł, kładki pieszej nad Trasą Wolbromską, mostu na rzece Białucha, mostu pełniącego funkcję przepustu na potoku Bibiczanka, wiaduktu kolejowego

- rozbudowę i integracja Inteligentnego Systemu Transportowego (systemy monitoringu, sygnalizacji świetlnej, informacji pasażerskiej, obszarowego sterowania ruchem).

Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest usprawnienie systemu miejskiej komunikacji zbiorowej, prowadzące do zwiększenia udziału osób korzystających ze środków transportu publicznego.