Projekt: Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Krakowa do 2032 r.

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 4 744 782,30 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 733 776,00 PLN

 

Jednostka Realizująca: Wydział Kształtowania Środowiska

 

Realizacja: 2017.07.05 – 2020.12.31

 

Opis projektu

Realizacja projektu stanowi kontynuację pilotażowego programu, który został uruchomiony w 2015 roku. Program usuwanie wyrobów zawierających azbest skierowany jest do mieszkańców Krakowa oraz przedsiębiorców działających na terenie miasta i polega na współfinansowaniu przedsięwzięć związanych z usunięciem azbestu z obiektów rozumianych jako obiekty budowlane oraz z miejsc składowania odpadów zawierających azbest. Usunięcie obejmie azbest w postaci płyt azbestowo-cementowych falistych i płaskich, izolacji natryskowej środkami zawierającymi w swoim składzie azbest, szczeliwa azbestowe, rury i złącza. Realizacja prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest będzie realizowana za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu, który zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym.

Zakłada się, że w wyniku realizacji projektu z obszaru miasta zostanie usunięte co najmniej 2 240 Mg wyrobów zawierających azbest, a działania związane z usuwaniem odpadów prowadzone będą do końca roku 2020.