Projekt: Termomodernizacja budynków, w których realizowane są zadania pomocy społecznej

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 24 936 368,31 PLN

 

Wartość dofinansowania: 12 342 366,73 PLN

 

Jednostka Realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

 

Realizacja: 2016.10.06 – 2019.12.31

 

Opis projektu

Zakres przedsięwzięcia obejmuje prace temomodernizacyjne w 20 budynkach, w których realizowane są zadania pomocy społecznej.

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia celów związanych z poprawą efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 poprzez kompleksową termomodernizację: docieplenie budynków, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lub modernizację źródeł ciepła wraz instalacjami c.o., c.w.u., wentylacji, klimatyzacji, w tym wpięcie do sieci ciepłowniczej; wymianę oświetlenia na energooszczędne oraz instalację OZE dla potrzeb produkcji energii elektrycznej.

Przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych przyczyni się do wzrostu efektywności energetycznej, tj. zmniejszenie zużycia energii końcowej o 45,63%. Ponadto realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 44,92%.