Projekt: Budowa przystanku osobowego Kraków Sanktuarium na linii nr 94 wraz z infrastrukturą komunikacyjną

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  

Wartość projektu: 27 693 471,98  PLN

 

Wartość dofinansowania: 22 273 545,32 PLN

 

Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej UMK

 

Okres realizacji: 30.11.2015 - 30.06.2018

 

 

Opis

 

Zakres projektu obejmuje budowę węzła przesiadkowego obejmującego przystanek kolejowy „Kraków Sanktuarium”, miejsca postojowe dla niepełnosprawnych oraz stanowiska postojowe w systemie Bike & Ride.

 

Projekt obejmuje w szczególności budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 200 m każdy, o stałej szerokości wynoszącej 9 m, usytuowanych na odcinku prostym torów linii nr 94. Dojście do peronów będzie się odbywać: dwoma kładkami dla pieszych, windami, schodami stałymi, schodami ruchomymi i chodnikami. Wraz z budową peronów, projektowana jest kompletna infrastruktura niezbędna do funkcjonowania przystanku jako integralnego obiektu komunikacyjnego. Dodatkowo budowa kładek wpłynie na rozładowanie spodziewanej dużej liczby podróżnych. Bezpieczeństwo podróżnych zostanie zwiększone dzięki zastosowaniu systemów monitoringu wizyjnego.

 

Realizacja inwestycji przebiega w porozumieniu z PKP PLK S. A.