Projekt: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Powstańców wzdłuż ulic Piasta Kołodzieja, Srebrnych Orłów, Wiślickiej w Krakowie

 

Program: Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Wartość: 5 759 472,95 PLN

 

Wartość dofinansowania: 4 225 758,54 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

Realizacja: 14-06-2017 do 31-12-2018

 

Opis projektu

Bezpośrednim celem projektu jest podniesienie jakości publicznej infrastruktury transportowej poprzez stworzenie trasy rowerowej o długości ok. 4 000 m w skład której wchodzi: ścieżka rowerowa (ok. 3 350 m) i ciąg pieszo - rowerowy (ok. 650 m) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (wiaty przystankowe, barierosiedziska). Przeprowadzona zostanie ponadto modernizacja oświetlenia ulicznego.

Przebieg ścieżki rowerowej zaplanowano w następujący sposób:

- w ul. Piasta Kołodzieja - od pętli tramwajowej do ronda Piastowskiego, po obu stronach ulicy,

- w ul. Mikołajczyka - od ronda Piastowskiego do istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie wiaduktu nad ul. Okulickiego, po obu stronach ulicy,

- w ul. Srebrnych Orłów - po obu stronach ulicy,

- w ul. Wiślickiej - po wschodniej stronie ulicy.

Utworzenie spójnego systemu infrastruktury rowerowej wysokiej jakości ułatwia mieszkańcom codzienną mobilność i turystykę weekendową oraz zapewni dostępność rowerem wszystkich potencjalnych źródeł i celów podróży, w tym miejsc użyteczności publicznej.