ROK 2020 

ZARZĄDZENIE NR 1969/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 14.08.2020 R. ZMIENIAJĄCE ZARZĄDZENIE NR 1772/2020 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT DOTYCZĄCEGO REALIZACJI W ROKU 2020 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ” W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2020 ROKU - WYNIKI

 

ZARZĄDZENIE NR 1772/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 29.07.2020 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT DOTYCZĄCEGO REALIZACJI W ROKU 2020 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ” W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

ZARZĄDZENIE NR 1750/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 27.07.2020 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT DOTYCZĄCEGO REALIZACJI W ROKU 2020 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „REALIZACJA LOKALNYCH PROJEKTÓW W RAMACH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ROCZNYCH DZIELNIC” W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

 

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2020 ROKU - OGŁOSZENIE

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2020 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

 

ZARZĄDZENIE NR 1291/2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 04.06.2020 R. W SPRAWIE OGŁOSZENIA I PRZEPROWADZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2020 ZADANIA PUBLICZNEGO PN. „REALIZACJA LOKALNYCH PROJEKTÓW W RAMACH ZADAŃ BIEŻĄCYCH ROCZNYCH DZIELNIC” W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2020 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

 

ZARZĄDZENIE NR 910 /2020 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 16.04.2020 R. W SPRAWIE PRZYJĘCIA SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZAŃ POMOCOWYCH MAJĄCYCH NA CELU WSPARCIE MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW FUNKCJONUJĄCYCH NA TERENIE MIASTA KRAKOWA, KTÓRYCH SYTUACJA FINANSOWA ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z NEGATYWNYMI KONSEKWENCJAMI EKONOMICZNYMI I SPOŁECZNYMI STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO LUB STANU EPIDEMII COVID-19 W POLSCE (DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA ROZDZIAŁ 4).

 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 12 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W 2020 ROKU

 

Karta oferty wsparcia dla klubów sportowych - art.12 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Karta oferty wsparcia dla klubów sportowych - art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART. 19A USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

 

UNIEWAŻNIENIE KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ W ROKU 2020 ZADAŃ WŁASNYCH GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W KRAKOWIE

 

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2020 ROKU - OGŁOSZENIE

ROK 2019

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2019 ROKU - OGŁOSZENIE

KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2019 ROKU - WYNIKI

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2019 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

OTWARTY KONKURS OFERT 2019 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - WYNIKI

 

ARCHIWUM:

 1. Otwarty konkurs ofert 2018 pn.: Zorganizowanie szkoleń teoretycznych do licencji szybowcowej oraz praktycznych podstawowych szkoleń szybowcowych - Ogłoszenie
 2. OTWARTY KONKURS OFERT 2018 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
 3. OTWARTY KONKURS OFERT 2018 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - WYNIKI
 4. KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU
 5. KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA WŁASNEGO GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW W ZAKRESIE SPRZYJANIA ROZWOJOWI SPORTU W 2018 ROKU - WYNIKI
 6. NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI POWOŁANEJ W CELU OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW W RAMACH KONKURSU PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH.
 7. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)
 8. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 (Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) - WYNIKI
 9. KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 (Ustawa o sporcie) 
 10. KONKURS PROJEKTÓW DLA KLUBÓW SPORTOWYCH 2017 (Ustawa o sporcie) - WYNIKI
 11. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
 12. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 - DZIELNICE (Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) - WYNIKI
 13. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 edycja II (przeprowadzenie w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych)
 14. OTWARTY KONKURS OFERT 2017 edycja I (przeprowadzenie w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych)
 15. OTWARTY KONKURS OFERT 2016
 16. OTWARTY KONKURS OFERT 2016 - WYNIKI
 17. OTWARTY KONKURS OFERT 2015
 18. OTWARTY KONKURS OFERT 2015 - WYNIKI
 19. OTWARTY KONKURS OFERT 2014 - WYNIKI
 20. OTWARTY KONKURS OFERT 2014
 21. OTWARTY KONKURS OFERT 2013
 22. OTWARTY KONKURS OFERT 2013 - WYNIKI
 23. OTWARTY KONKURS OFERT 2012 - WYNIKI
 24. OTWARTY KONKURS OFERT 2012
 25. ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ, KTÓRE OTRZYMAŁY POMOC FINANSOWĄ W RAMACH OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT OGŁASZANYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KRAKÓW W 2012 R.
 26. OTWARTY KONKURS OFERT 2011
 27. OTWARTY KONKURS OFERT 2011 - dotacje
 28. OTWARTY KONKURS OFERT 2010
 29. OTWARTY KONKURS OFERT 2010 - dotacje
 30. OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - DOTACJE
 31. OTWARTY KONKURS OFERT 2009 - DOKUMENTY
 32. OTWARTY KONKURS OFERT 2008 - DOTACJE

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BARBARA MIKOŁAJCZYK - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JAKUB PAPIERZ
Data wytworzenia:
2008-03-21
Data publikacji:
2008-03-21
Data aktualizacji:
2020-08-20