Zarządzenie nr 85/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 12.01.2018 r. w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Mistrzowie w Krakowie” oraz „Sportowy sukces”.

 

Wykaz ofert, którym została przydzielona dotacja:

  1. Sportowy Sukces
  2. Mistrzowie w Krakowie

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych i kryteriów merytorycznych

 


Zarządzenie nr 150/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 23.01.2018 r. w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Droga do mistrzostwa”

 

Wykaz ofert, którym została przydzielona dotacja:

  1. Droga do Mistrzostwa

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych

 

Zarządzenie nr 724/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.03.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 85/2018 Prezydenta Miadta Krakowa w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. "Mistrzowie w Krakowie " oraz "Sportowy sukces" i zmiany Zarządzenia nr 150/2018 Prezydenta Miadsa Krakowa w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. "Droga do mistrzostwa”

 


 

Zarządzenie nr 440/2018 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 16.02.2018 r. w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2018 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie pn. „Aktywny Kraków”.

 

Wykaz ofert, którym została przydzielona dotacja:

  1. Aktywny Kraków

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych.