Dokument archiwalny

Lista wniosków, wymagających uzupełnień braków formalnych, złożonych do I etapu otwartego konkursu ofert na rok 2009 w zakresie zadań:


- organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych oraz organizacja rekreacyjnych obozów sportowych dla dzieci i młodzieży,


- upowszechniania kultury fizycznej i sportu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej


- upowszechniania kultury fizycznej i sportu Uczniowskie kluby Sportowe


- remonty obiektów kultury fizycznej będących własnością Gminy Miejskiej Kraków

 

OTWARTY KONKURS OFERT 2009

 

 

 

I. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ

 

 

 

DOKUMENTY:

 

 1. OFERTA  - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2174/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 pazdziernika 2008r. [doc ]
 2. SPRAWOZDANIE - Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 2174/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 pazdziernika 2008r.

 3. REGULAMIN - Załacznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2174/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 pazdziernika 2008r.

 

 

II. ORGANIZACJA IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH ETAP I, w tym:a) Organizacja imprez sportowych międzynarodowych lub mistrzowskich krajowych,
b) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,
c) Organizacja imprez rekreacyjnych dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych.

 

 


DOKUMENTY:

 

 1. OFERTA - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2113/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.

 2. SPRAWOZDANIE - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2113/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.

 3. REGULAMIN - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2113/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.

 

III. ORGANIZACJA REKREACYJNYCH OBOZÓW SPORTOWYCH DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ETAP I

 

 


DOKUMENTY:

 

 1. OFERTA - Załącznik nr 1 do Zarządzenia 2103/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.[ doc ]
 2. SPRAWOZDANIE - Załącznik nr 2 do Zarządzenia 2103/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.

 3. REGULAMIN - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 2103/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.

 

 

 

IV. REMONTY OBIEKTÓW KULTURY FIZYCZNEJ

 

 


DOKUMENTY:

 

 1. OFERTA - Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2107/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 pazdziernika 2008r.

 2. SPRAWOZDANIE - Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2107/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24r pazdziernika 2008r.

 3. REGULAMIN - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 2107/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 października 2008r.