Dokument archiwalny

Otwarty konkurs ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - 2011 rok

 

 - OGŁOSZENIE KONTYNUACJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT dla dzielnic XI, XIII, XV na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zadania priorytetowe dzielnic

 

1. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

    OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - wersja word

 

2. KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

3. OBOWIĄZUJĄCE SPRAWOZDANIE NA ROK 2011

 

 


 

- OGŁOSZENIE KONTYNUACJI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - zadania priorytetowe dzielnic

 

1. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

2. KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY

 

3. OBOWIĄZUJĄCE SPRAWOZDANIE NA ROK 2011


- OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA 2011 ROK W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

Zadania publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej:

1. DROGA DO MISTRZOSTWA

2. AKTYWNY KRAKÓW - PASJA, RADOŚĆ, STYL

3. REALIZACJA WYDARZEŃ SPORTOWYCH O CHARAKTERZE OGÓLNOPOLSKIM i MIĘDZYNARODOWYM

4. ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

5. ORGANIZACJA LETNICH I ZIMOWYCH OBOZÓW SPORTOWYCH


Karta oceny merytorycznej
 
OBOWIĄZUJĄCE SPRAWOZDANIE NA ROK 2011

 
Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego - nieaktualne