Dokument archiwalny

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych

Zarządzenie nr 1670/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z 30.06.2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych.WAŻNE!!! (należy zapoznać się z całą treścią komunikatu przed złożeniem oferty)


Wszelkie działania finansowe podejmowane przez podmiot, któremu zostanie powierzone zrealizowanie ww. zadania mogą być realizowane dopiero od dnia zawarcia umowy na powierzenie realizacji ww. wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej polegającego na przeprowadzeniu w latach 2017-2018 szkoleń szybowcowych oraz lotów widokowych.


 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji wieloletniego zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Formularz oferty na 2017 r.

 

Wniosek budżetu obywatelskiego

 

Sprawozdanie na 2017 r.

 

Wzór karty oceny formalnej oferty

 

Wzór karty oceny merytorycznej oferty

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do prac w Komisji