Dokument archiwalny

ZARZĄDZENIE NR 804/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-25 w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2013 zadań publicznych pn. „Droga do mistrzostwa”, „Sportowy sukces”, „Aktywny Kraków”, „Mistrzowie w Krakowie" w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Droga do mistrzostwa:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych,

lista ofert, które zostaly wycofane przez oferentów.

 

2. Sportowy sukces:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych,

lista ofert, które zostaly wycofane przez oferentów.

 

3. Aktywny Kraków:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych.

 

4. Mistrzowie w Krakowie:

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych.

 

Zarządzenie nr 2639/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11 września 2013 r. w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r, zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. "Rozwój sportu olimpijskiego w Krakowie w kontekście najważniejszych, prestiżowych międzynarodowych wydarzeń sportowych"

 

5. Rozwój sportu olimpijskiego w Krakowie w kontekście najważniejszych, prestiżowych międzynarodowych wydarzeń sportowych:

lista ofert, które otrzymały dotację,

lista ofert niespełniających wymogów formalnych.

 

ZARZĄDZENIE NR 815/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-03-26 w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2013 zadań publicznych pn. „Realizacja lokalnych programów lub imprez sportowo – rekreacyjnych prowadzonych na terenie dzielnic przez kluby sportowe i pozostałe organizacje pozarządowe – zadania priorytetowe dzielnic" w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

lista ofert, które otrzymały dotacje,

lista ofert, które nie otrzymały dotacji,


lista ofert niespełniających wymogów formalnych.