Dokument archiwalny

OTWARTY KONKURS OFERT W ROKU 2013

I. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)

 

 1. ZARZĄDZENIE NR 2254/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-07-31 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) , załącznik nr 1
 2. FORMULARZ OFERTY NA 2013 r.
 3. WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
 4. WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ OFERTY
 5. SPRAWOZDANIE NA 2013 r.

 


 

II. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach zadań priorytetowych dzielnic.

 

 1. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W RAMACH ZADAŃ PRIORYTETOWYCH DZIELNIC
 2. FORMULARZ OFERTY NA 2013 R.
 3. WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
 4. WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ OFERTY
 5. SPRAWOZDANIE NA 2013 R.

 


 

III. Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

 1. OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2013 R. ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
 2. FORMULARZ OFERTY NA 2013 R

 3. INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO
 4. WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY
 5. WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ OFERTY
 6. SPRAWOZDANIE NA 2013 R

NABÓR NA KANDYDATÓW DO PRACY W KOMISJI KONKURSOWEJ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA DO PRAC W KOMISJACH

 

ZARZĄDZNIE PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z 28.01.2013 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej