Dokument archiwalny

OTWARTY KONKURS OFERT 2011 - dotacje

 

Zarządzenie PMK nr 1526/2011 z dnia 14.07.2011 roku w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadań publicznych pn. „Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie letnim" - zadania priorytetowe dzielnic oraz „Organizacja letnich obozów sportowych" zadania priorytetowe dzielnic w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadań publicznych pn. „Organizacja lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych"- zadania priorytetowe dzielnic oraz „Organizacja letnich obozów sportowych" - zadania priorytetowe dzielnic w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej


 

INFORMACJA O OFERTACH ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE NA ROK 2011

 

 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws. akceptacji Wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

Zarządzenie nr 416/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 22 marca 2011 r.

 

1. Droga do Mistrzostwa

 

2. Aktywny Kraków - pasja radość styl

 

3. Realizacja wydarzeń sprotowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym

 

4. Organizacja lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych

 

5. Lista ofert odrzuconych

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa ws akceptacji wyników otwartego konkursu ofert dotyczącego realizacji w roku 2011 zadania publicznego pn. "Organizacja lokalnych imprez sportowo - rekreacyjnych" - zadania priorytetowe dzielnic w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej