Dokument archiwalny

OTWARTY KONKURS OFERT 2010 - dotacje

 

ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH - dzielnice - kontynuacja

Zarządzenie nr 1769/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 lipca 2010 r.

Załącznik do zarządzenia nr 1769/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.

 

ORGANIZACJA LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH - dzielnice - kontynuacja

Zarządzenie nr 1404/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 1404/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r.

 

ORGANIZACJA LETNICH OBOZÓW SPORTOWYCH - kontynuacja

Zarządzenie nr 1403/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 1403/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2010 r.

 

ORGANIZACJA ZIMOWYCH OBOZÓW SPORTOWYCH - dzielnice

Zarządzenie nr 31/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 stycznia 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 31/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r.

ORGANIZACJA ZIMOWYCH OBOZÓW SPORTOWYCH

Zarządzenie nr 57/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 stycznia 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 57/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r.

 

ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH

Zarządzenie nr 114/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 stycznia 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 114/2010 z dnia 21 stycznia 2010 r.

 

ORGANIZACJA LOKALNYCH IMPREZ SPORTOWO - REKREACYJNYCH - dzielnice

Zarządzenie nr 193/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r.

Załącznik do zarządzenia nr 193/2010 z dnia 29 stycznia 2010 r.

 

REALIZACJA WYDARZEŃ SPORTOWYCH O CHARAKTERZE OGÓLNOPOLSKIM I MIĘDZYNARODOWYM

Zarządzenie nr 160/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 stycznia 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 160/2010 z dnia 27 stycznia 2010 r.

DROGA DO MISTRZOSTWA

Zarządzenie nr 243/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2010 r.
Załącznik do zarządzenia nr 243/2010 z dnia 5 lutego 2010 r.

AKTYWNY KRAKÓW - PASJA,RADOŚĆ,STYL

Zarządzenie nr 374/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 marca 2010 r.
Załączniki do zarządzenia nr 374/2010 z dnia 1 marca 2010 r.

REMONTY INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ

Zarządzenie nr 629/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 marca 2010 r.
Załączniki do zarządzenia nr 629/2010 z dnia 26 marca 2010 r.