Dokument archiwalny

Otwarty konkurs ofert w roku 2012

 

ZARZĄDZENIE NR 981/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.04.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zadania priorytetowe dzielnic.

 

ZARZĄDZENIE NR 563/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.03.2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - zadania priorytetowe dzielnic.

 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY.

 

KARTA OCENY FORMALNEJ OFERTY.

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.

 

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego.

 


 

ZARZĄDZENIE NR 146/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 2012-01-20 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych Gminy Miejskiej Kraków w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 

ZARZĄDZENIE NR 563/2012 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 07.03.2012 w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2012 zadań publicznych dotyczących wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

 Nabór na kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej
 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

WZÓR KARTY OCENY MERYTORYCZNEJ OFERTY 

 

WZÓR KARTY OCENY FORMALNEJ OFERTY

 

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA OFERTY ZADANIA PUBLICZNEGO

 
Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego