Dokument archiwalny

Nabór na kandydatów do pracy w Komisji Konkursowej
powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu opiniowania ofert
składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2012 roku

 

Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa ogłasza nabór
do pracy w komisji konkursowej powoływanej przez Prezydenta Miasta Krakowa w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Ogłoszenie o konkursie wraz z warunkami dla kandydatów

  

Formularz zgłoszenia kandydata na członka komisji