Zarządzenie nr 421/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 27.02.2019 r. w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie.

 

Zarządzenie nr 2574/2019 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 08.10.2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 421/2019 w sprawie akceptacji wyników konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie

 

Wykaz ofert, którym została przydzielona dotacja:

 

  1. Sportowy Sukces
  2. Mistrzowie w Krakowie
  3. Aktywny Kraków
  4. Droga do mistrzostwa

 

Wykaz ofert niespełniających kryteriów formalnych

 

Na podstawie § 13 ust. 4 uchwały Nr LVIII/1234/16 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu w Krakowie oraz kontroli ich wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Małop. z 5 grudnia 2016 r. poz.7071), Wydział Sportu informuje o wynikach konkursu projektów dla klubów sportowych na realizację w roku 2019 zadań własnych Gminy Miejskiej Kraków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w Krakowie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 421/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 lutego 2019 r.

 

Zgodnie z zapisami § 15. 1. w.w. Uchwały, upoważnieni przedstawiciele beneficjenta zobowiązani są w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu projektów do osobistego zgłoszenia się w Wydziale Sportu w celu uzgodnienia warunków umowy.