Historia sporządzania zmiany Studium Logo

(4) UCHWALONA ZMIANA STUDIUM (Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r.)


Uchwalona zmiana Studium -> Odnośnik do uchwalonej wersji zmiany Studium
powrót do stronyPowrót do poprzedniej strony

 


Dokumenty powiązane:


 1. Uchwała Nr CXII/1700/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa


 2. Przekazanie pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1538/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 czerwca 2014 r.


 3. Rozpatrzenie uwag dotyczących ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 1503/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2 czerwca 2014 r.


 4. Zmiana zarządzenia Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r. w sparwie rozpatrzenia uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 1006/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 kwietnia 2014 r.


 5. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 14 lutego 2014 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 6. Rozpatrzenie uwag dotyczących wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Zarządzenie Nr 221/2014 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2014 r.


 7. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1744/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2013 r.


 8. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 maja 2013 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ZMIANY STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


 9. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 marca 2013 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Termin składania wniosków do dnia 9 kwietnia 2013 r.


 10. Rozpatrzenia nierozpoznanych (nieujętych w Zarządzeniu Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.) wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 865/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 marca 2013 r.


 11. Rozpatrzenie wniosków do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa - Zarządzenie Nr 1885/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 sierpnia 2009 r.


 12. Ogłoszenie Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 7 marca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa. Termin składania wniosków upłynął z dniem 30 czerwca 2008 r.


 13. Uchwała Nr XVIII/229/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

do góry

powrót do stronyPowrót do poprzedniej strony