Zmiana Studium (2014) Logo


ZAŁĄCZNIK NR 1 - CZĘŚĆ TEKSTOWA:


dokument pdf-tekstWPROWADZENIE
(ok. 1 MB)


dokument pdf-tekstTOM I
UWARUNKOWANIA
(ok. 25 MB)


dokument pdf-tekstTOM II
ZASADY I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
(ok. 5 MB)


dokument pdf-tekstTOM III
WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH
(ok. 11 MB)


dokument pdf-tekstUZASADNIENIE
PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ
(ok. 1 MB)ZAŁĄCZNIK NR 2 - CZĘŚĆ GRAFICZNA

UWARUNKOWANIA:dokument pdf-rysunekRysunek 1
Powiązania Krakowa ze strefą podmiejską
(ok. 13 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 2
Struktura funkcjonalna zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(ok. 15 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 3
Struktura i rozmieszczenie usług w Mieście Krakowie
(ok. 15 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 4
Dziedzictwo kulturowe Miasta Krakowa
(ok. 16 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 5
Zasoby środowiska przyrodniczego Miasta Krakowa
(ok. 17 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 6
Ochrona i zagrożenia środowiska Miasta Krakowa - stan istniejący
(ok. 25 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 7
Układ, kategoryzacja i klasyfikacja drogowo-uliczna oraz zróżnicowania warunków obsługi komunikacyjnej i parkowania pojazdów Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 8
Transport zbiorowy Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)RYSUNEK ZMIANY STUDIUM:


dokument pdf-rysunekK1
Struktura przestrzenna - kierunki i zasady rozwoju
(ok. 14 MB)


dokument pdf-rysunekK2
Środowisko kulturowe - kierunki i zasady ochrony i rozwoju
(ok. 19 MB)


dokument pdf-rysunekK3
Środowisko przyrodnicze - kierunki i zasady ochrony i rozwoju
(ok. 24 MB)


dokument pdf-rysunekK4
Systemy transportu - kierunki i zasady rozwoju
(ok. 16 MB)


dokument pdf-rysunekK5
Infrastruktura techniczna i komunalna - kierunki i zasady rozwoju
(ok. 16 MB)


dokument pdf-rysunekK6
Planowanie miejscowe i programy operacyjne
(ok. 14 MB)ZAŁĄCZNIK NR 3 - ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
złożonych do projektu zmiany Studium, niebędące ustaleniami zmiany Studium:


dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.1 dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.2 dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.3 dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.4
dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.5 dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.6 dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.7 dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.8
dokument pdf-tekstZałącznik 3.1.9      
       
dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.1 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.2 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.3 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.4
dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.5 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.6 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.7 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.8
dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.9 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.10 dokument pdf-tekstZałącznik 3.2.11  ZAŁĄCZNIK NR 4 - UJEDNOLICONY DOKUMENT STUDIUM:


dokument pdf-tekstWPROWADZENIE
(ok. 20 MB)dokument pdf-rysunekU1
Dotychczasowe przeznaczenie terenu
(ok. 8 MB)


dokument pdf-rysunekU2
Stan zagospodarowania i infrastruktura usługowa
(ok. 10 MB)


dokument pdf-rysunekU3
Stan funkcjonowania systemu transportu
(ok. 11 MB)


dokument pdf-rysunekU4
Stan wyposażenia w infrastrukturę techniczną i komunalną
(ok. 7 MB)


dokument pdf-rysunekU5
Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego
(ok. 14 MB)


dokument pdf-rysunekU6
Zasoby i stan ochrony wartości kulturowych
(ok. 14 MB)


dokument pdf-rysunekU7
Kontekst ponadlokalny i metropolitalny
(ok. 10 MB)dokument pdf-tekstTOM I
UWARUNKOWANIA
(ok. 25 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 1
Powiązania Krakowa ze strefą podmiejską
(ok. 13 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 2
Struktura funkcjonalna zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa
(ok. 15 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 3
Struktura i rozmieszczenie usług w Mieście Krakowie
(ok. 15 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 4
Dziedzictwo kulturowe Miasta Krakowa
(ok. 16 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 5
Zasoby środowiska przyrodniczego Miasta Krakowa
(ok. 17 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 6
Ochrona i zagrożenia środowiska Miasta Krakowa - stan istniejący
(ok. 25 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 7
Układ, kategoryzacja i klasyfikacja drogowo-uliczna oraz zróżnicowania warunków obsługi komunikacyjnej
i parkowania pojazdów Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)


dokument pdf-rysunekRysunek 8
Transport zbiorowy Miasta Krakowa
(ok. 6 MB)dokument pdf-tekstTOM II
ZASADY I KIERUNKI POLITYKI PRZESTRZENNEJ
(ok. 5 MB)dokument pdf-tekstTOM III
WYTYCZNE DO PLANÓW MIEJSCOWYCH
(ok. 11 MB)


dokument pdf-rysunekK1
Struktura przestrzenna - kierunki i zasady rozwoju
(ok. 15 MB)


dokument pdf-rysunekK2
Środowisko kulturowe - kierunki i zasady ochrony i rozwoju
(ok. 19 MB)


dokument pdf-rysunekK3
Środowisko przyrodnicze - kierunki i zasady ochrony i rozwoju
(ok. 7 MB)


dokument pdf-rysunekK4
Systemy transportu - kierunki i zasady rozwoju
(ok. 18 MB)


dokument pdf-rysunekK5
Infrastruktura techniczna i komunalna - kierunki i zasady rozwoju
(ok. 17 MB)


dokument pdf-rysunekK6
Planowanie miejscowe i programy operacyjne
(ok. 15 MB)dokument pdf-tekstUZASADNIENIE
PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA USTALEŃ
(ok. 1 MB)


_do górydo góry


Powrót do strony Studium (2014)Powrót do strony studium 2014